Översättningar

Vi översätter inom följande områden:

* Ekonomi
* Juridik
* Samhällsvetenskap
* Religion

Tolkning

Att kunna förstå och att bli förstådd är en förutsättning för att diskutera svåra ämnen eller lösa konflikter. Det är viktigt för båda att kunna uttrycka sig på sitt språk. En professionell tolk kan underlätta en fungerande dialog mellan Dig och Din partner. Som tolk är jag givetvis opartisk och har tystnadsplikt. Jag följer tolketiken strikt.

Privatundervisning

Perfekt för Dig som vill ha stor flexibilitet både när det gäller tid, kursplan samt tempo. Undervisningen är helt anpassad för just Dig och Dina behov. Stor hänsyn tas till Din inlärningsstil samt Dina intressen.

Rådgivning

För kommuner kan jag ordna en ”Introduktionskväll om livet i Sverige” för just thailändare. Kursen tar bland annat upp: Det svenska vett och etikett. Den svenska mentaliteten.
Thai Tolk.nu | Tolkar | Översätter | Lär Ut
PDF Skriv ut Skicka sidan

Dagens tips:
Thailändsk översättning av tolked och vittnesed

คำแปลคำปฏิญาณตนของล่ามและพยานจากภาษาสวีเดนเป็นภาษาไทย


Tolked:
Jag NN lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag efter bästa förstånd skall fullgöra det tolkuppdrag som har lämnats mig (idag och i framtiden).

คำปฏิญาณตนของล่าม
ข้าพเจ้า ... ขอสัญญาและรับประกันด้วยเกียรติและสำนึกว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ล่ามที่ได้รับมอบหมายด้วยสติปัญญาอย่างเต็มที่สูงสุด (ในวันนี้และตลอดไป)

Vittnesed:
Jag NN lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.
 
คำปฏิญาณตนของพยาน
ข้าพเจ้า ... ขอสัญญาและรับประกันด้วยเกียรติและสำนึกว่า ข้าพเจ้าจะพูดความจริงทั้งหมด โดยไม่ปิดปัง เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ